02 เมษายน 2566  15:57
ค้นหา
ขันตอนการจดทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด

การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

         1. การตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
         2. การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
         3. การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
         4. การลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
         5. การควบบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน
         6. การเลิกและชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัด

 
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,299,183 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo