02 เมษายน 2566  16:15
ค้นหา
ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ
ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ
(BUSINESS CONSULTING CENTER)

ด้วยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนเงื่อนไข ระเบียบ ข้อกฎหมาย ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจแบบ One Stop Service ในส่วนให้บริการของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจสามารถรับการปรึกษา ทั้งทางโทรศัพท์และปรึกษาด้วยตนเอง เช่น ปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท , ห้างหุ้นส่วน) , การจัดทำบัญชีธุรกิจ , การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก , ธุรกิจแฟรนไชส์) อีกทั้งกรมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้คำปรึกษา ด้านการเงิน,การตลาด,การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์,ธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจร้านอาหารและนอกจากนี้กรมฯ ยังให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ คือ การพัฒนาบุคลากร อาทิ หลักสูตรการ จัดทำแผนธุรกิจ,การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารการจัดการใหม่ๆ รวมทั้ง แจกโปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าปลีก ( Point Of Sale ) ซึ่งสามารถนำไปใช้บันทึกข้อมูล ซื้อขายสินค้าและจัดทำบัญชีทางธุรกิจได้
 
การขอรับบริการ
 
• ท่านสามารถมาติดต่อขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• สอบถามทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ เบอร์ติดต่อ 02-5475050 หรือโทร. 1570
• ตั้งกระทู้ถามผ่านทาง Website ของกรมฯ www.dbd.go.th
 
การให้บริการ
.1) ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ,
บริษัทจำกัด เบอร์ติดต่อ 02-5475995 , 02-5475996 ,02-5475050 ต่อ 3548 , 3067
 
2) ด้านบัญชีธุรกิจ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ผู้ทำบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานการบัญชี การแจกโปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าปลีก(POS) และโปรแกรมระบบบัญชี
สำหรับบุคลธรรมดา ประเภทซื้อมาขายไป เบอร์ติดต่อ 02-5474406 , 02-5474942, 02-5475050 ต่อ 3064
 
3) ด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจ เบอร์ติดต่อ 02-5475980 หรือ 02-5475050 ต่อ 3009
 
4) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ติดต่อ 02-5475998 หรือ 02-5475050 ต่อ 3081
 
5) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งกรมฯ เชิญมาให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการประกอบธุรกิจ
ในด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ
ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
44/10 ถนนนนทบุรี 1
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5050
สายด่วน 1570
 
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,299,191 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo