สำนักงานบัญชี: รับทำบัญชี สมุทรปราการ พระประแดง ปากน้ำ บางพลี

รับทำบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี ปากน้ำ จดทะเบียนบริษัท บางพลี รับทำบัญชี สมุทรปราการ รับทำบัญชี สมุทรปราการ ปากน้ำ รับทำบัญชี บางบ่อ บางพลี รับทำบัญชี พระประแดง บางเสาธง สุขุมวิท หนามแดง บางโฉลง รับทำบัญชี บางนา จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี

จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า รับตรวจสอบบับชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรามีทีมงาน และที่ปรึกษา ในหลายส่วน ซึ่งแต่ละท่านมีประการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 10 ปี

1. ธุรกิจรับจ้างทำของหรือให้บริการ เริ่มต้น เดือนละ 2,500.- บาท

 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย
 • บันทึกข้อมูล / ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • กรอกแบบภ.พ.30 พร้อมยื่นนำส่งสรรพากร
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน
 • ปรับปรุงรายการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงิน
 • กรอกแบบภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50 ส.บช.3

2. ธุรกิจซื้อมาขายไป เริ่มต้น เดือนละ 2,500.- บาท

 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย
 • บันทึกข้อมูล / ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • กรอกแบบภ.พ.30 พร้อมยื่นนำส่งสรรพากร
 • จัดทำบัญชีสินค้า
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน
 • ปรับปรุงรายการ
 • ตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงิน
 • กรอกแบบภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50 ส.บช.3

3. ธุรกิจผลิต เริ่มต้น เดือนละ 3,000.- บาท

 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย
 • บันทึกข้อมูล / ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • กรอกแบบภ.พ.30 พร้อมยื่นนำส่งสรรพากร
 • จัดทำบัญชีวัตถุดิบและสินค้า
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต
 • ปรับปรุงรายการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงิน
 • กรอกแบบภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50 ส.บช.3