ค่าจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า รับตรวจสอบบับชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรามีทีมงาน และที่ปรึกษา ในหลายส่วน ซึ่งแต่ละท่านมีประการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 10 ปี

1. ค่าจดจัดตั้งบริษัท (ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท) “ฟรีตรายาง 1 อัน” 12,000

 

2. ค่าจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท) “ฟรีตรายาง 1 อัน” 6,000

 

3. ค่าจดจัดตั้งร้านค้า 1,000

บริการแนะนำ