บริการอื่นๆ

จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า รับตรวจสอบบับชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรามีทีมงาน และที่ปรึกษา ในหลายส่วน ซึ่งแต่ละท่านมีประการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 10 ปี

1. ค่าสอบบัญชี (เริ่มต้น) 6,000

2. แจ้งเลิกกิจการ (เริ่มต้น) 15,000

3. บริการเพิ่มเติม

  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (หจก) 6,000
  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เขตเดียวกัน (บจก.) 6,000
  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต่างเขต (บจก.) 7,000
  • เพิ่มวัตถุประสงค์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 3,000
  • เพิ่มกรรมการ/เพิ่มทุน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 3,000

บริการแนะนำ